Skip to content

Wadliwa pokrzywka związana z wariantem bzdur w ADGRE2 cd 7

5 miesięcy ago

472 words

Co więcej, ADGRE2 koduje receptor na powierzchni komórki, w przeciwieństwie do zmutowanych białek cytoplazmatycznych leżących u podstaw zimnych pokrzywek. 3,4 Nasze dane sugerują, że podstawienie p.C492Y wpływa na patogenny wzrost funkcji ADGRE2 przez destabilizację hamującego oddziaływania między . i podjednostki ., uczulając tym samym komórki tuczne na degranulację wywołaną przez drgania. Zgodnie z tym mechanizmem dziedziczny fenotyp pokrzywki wibracyjnej prawdopodobnie odzwierciedla przesadę normalnej odpowiedzi komórkowej na drgania skórne, która pozostaje bezobjawowa u osób, które nie są dotknięte chorobą. Zaobserwowaliśmy niewielki wzrost ogólnoustrojowej histaminy u uczestnika kontrolnego po prowokacji wirowej, a komórki LAD2 transfekowane niezmutowanym ADGRE2 wykazywały większą degranulację po wibracjach niż komórki transfekowane wektorem kontrolnym, chociaż odpowiedź nie była tak duża jak w komórkach transfekowanych p .C492Y ADGRE2. Ponadto, prowokacja wirowa, która jest czasami wykorzystywana do stwierdzenia pokrzywki wibracyjnej, może być niespecyficzna.22 Ewolucja autokatalitycznego mechanizmu rozszczepiania, który pozwala nawet niezmutowanej podjednostce . na oddysocjowanie z podjednostki . w pewnych warunkach dodatkowo potwierdza hipotezę, że podjednostka niekowalencyjna interakcja ma funkcję regulacyjną. Fizjologiczna rola ADGRE2 w komórkach tucznych i innych typach komórek szpikowych pozostaje jeszcze określona. Ortolog ADGRE2 został utracony w linii mysiej, 15 co sugeruje, że nie jest ona istotna lub że inny gen kompensuje jej brak u myszy i szczurów. Jednakże, selektywna ekspresja ADGRE2 w komórkach szpikowych i poprzednio opisana zdolność ligacji ADGRE2 za pośrednictwem przeciwciała do zmiany zachowania neutrofili i makrofagów9,1, 113, ogólnie sugerują rolę ADGRE2 we wrodzonej odporności, być może w odpowiedzi gospodarza na jak dotąd. niezidentyfikowany patogen. Łącznie przewaga ligandu siarczanu dermatanu w skórze, 12 wrażliwości jego paralogu ADGRE5 na naprężenie styczne, 16 oraz reakcja ADGRE2 na przedstawione tu drgania, potwierdzają rolę ADGRE2 w wykrywaniu i reakcji na bodźce fizyczne.
Nasze dane, wraz z danymi z poprzednich badań, 16,23 ustalają wrażliwość GPCR na adhezję EGF-TM7 na stres styczny, co jest zgodne z ich rozszczepieniem i zatrzymaniem niekowalencyjnie związanej podjednostki zewnątrzkomórkowej. Sama wibracja była wystarczająca, aby spowodować znaczącą degranulację w podstawowych komórkach tucznych pochodzących od pacjenta, co wskazuje na czysto mechaniczne sposoby wywoływania reakcji podobnej do alergii. Niezależna od IgE degranulacja komórek tucznych może być również indukowana przez inne GPCR, przez bodźce, takie jak dopełniacz C5a, 24, co sugeruje, że sygnalizacja GPCR może odgrywać zasadniczą rolę w modulacji odpowiedzi komórek tucznych. Nieprawidłowa degranulacja związana z pokrzywką wibracyjną sugeruje, że komórki tuczne skóry mogą reagować na siły fizyczne poprzez ADGRE2, oprócz ich znanej odpowiedzi na bodźce alergiczne za pośrednictwem receptora IgE Fc.RI. Ta podwójna rola definiuje nowy aspekt biologii komórek tucznych, który może być również ważny w innych pokrzywkach.
[przypisy: drotaweryna, stomatolog opole, Nonacne ]
[hasła pokrewne: rak prostaty przerzuty do kości rokowania, kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze, jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami ]

0 thoughts on “Wadliwa pokrzywka związana z wariantem bzdur w ADGRE2 cd 7”

Powiązane tematy z artykułem: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze rak prostaty przerzuty do kości rokowania