Skip to content

W ustawieniach bocznych rysuje sie na ekranie cien, utworzony przewaznie przez cien serca, stozek tetnicy plucnej i tetnice glówna zstepujaca oraz dwa jasne pola plucne (a i b)

4 miesiące ago

255 words

W ustawieniach bocznych rysuje się na ekranie cień, utworzony przeważnie przez cień serca, stożek tętnicy płucnej i tętnicę główną zstępującą oraz dwa jasne pola płucne (a i b). Serce jest podwieszone na dużych naczyniach tak, iż podłużna oś jego cienia przecina się w ustawieniu badanego strzałkowym z linią poziomą ciała pod ostrym kątem. Kąt ten, zwany kątem na chylenia serca, wynosi u mężczyzn około 40. Serce takie zwie się sercem skośnie ustawionym u kobiet częściej spostrzega się serce poprzecznie ustawione, którego kąt nachylenia wynosi 25-30°. Takie serce znajdujemy też u osób z szeroką klatką piersiową. Jeżeli kąt nachylenia wynosi powyżej 40 to takie serce nosi nazwę serca ustawionego stromo. Klasycznym przykładem takiego serca jest serce kroplowate, które spostrzega się najczęściej u osób młodych z długą, wąską klatką piersiową. Wskutek stożkowatego rozchodzenia się promieni w warunkach zwykłego prześwietlania promieniami rentgenowskimi cień serca, uzyskiwany na ekranie, jest powiększony. Dla otrzymania cienia odpowiadającego istotnym rozmiarom serca stosuje się. Metodę telerentgenogtaficzną lub ortodiagraficzną. Badanie telerentgenograiczne polega na zdjęciu serca z odległości 1,5 metrów, przy czym lampę ustawia się na poziomie szóstego kręgu piersiowego. W tych warunkach usuwa się prawie całkowicie promienie rozbieżne, tak, iż cień serca, powstaje prawie wyłącznie do promieni równoległych. [podobne: amyloza, Azeloglicyna, certolizumab ]

[patrz też: odleżyny na piętach, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe bydgoszcz, zwichnięcie stawu skokowego ]

0 thoughts on “W ustawieniach bocznych rysuje sie na ekranie cien, utworzony przewaznie przez cien serca, stozek tetnicy plucnej i tetnice glówna zstepujaca oraz dwa jasne pola plucne (a i b)”

Powiązane tematy z artykułem: odleżyny na piętach przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe bydgoszcz zwichnięcie stawu skokowego