Skip to content

Tag: osteofitoza trzonów kręgowych

Prawidłowe podejście do pacjenta potrafi go uspokoić

5 miesięcy ago

193 words

Wybierając się do zaufanego lekarza, gdy wiemy, co nas czeka na wizycie niejednokrotnie zbieramy wywiad środowiskowy. Zdobywamy informacje na temat przebiegu badania lub zabiegu, a także podstawowa, ważna wiedza. Wpływa to na nasz komfort psychiczny, gdy nie musimy martwić się, co będziemy mieli wykonywane. Gabinety często urządzone są tak, aby uspokoić nasze nerwy i zmysły,…

Skapo oblepiona

5 miesięcy ago

139 words

Z objawów najważniejsze są silne bóle głowy w okolicy czoła lub potylicy, następnie zaburzenia wzrokowe, objawy oponowe, które wywołują podejrzenie schorzenia mózgowego. Dopiero ukazanie się wycieku ropnego z nosa wraz z wydzielającymi się martwakami kostnymi naprowadza nas na właściwe rozpoznanie. Śmierć następuje zwykle wskutek ogólnego wyniszczenia albo nagle skutkiem powikłań wewnątrzczaszkowych łub zewnątrzczaszkowych. W lżejszych…

LECZENIE

5 miesięcy ago

132 words

. Im wcześniej zrobimy operację, tym lepsze szanse uzyska chory: śmiertelność w operacji wykonanej w ciągu pierwszych 48 godzin nie dochodzi do 1%, a poza tym wczesna operacja stwarza z reguły mniej trudności niż operacja W okresie bez objawów ostrych lub w późnym okresie zapalenia. 3. LECZENIE 1 możliwość. Objawy są umiejscowione w prawym dole…

napinamy krezke i przekluwamy jej podstawe w poblizu katnicy sonda Kochera

6 miesięcy ago

141 words

Po ujęciu szczytu krezki wyrostka kleszczykami napinamy krezkę i przekłuwamy jej podstawę w pobliżu kątnicy sondą Kochera; mostek krezki, który zawiera pień tętnicy (a. appendicularis), podwiązujemy dwukrotnie i odcinamy od wyrostka . Szew kapciuchowy nakładamy na kątnicę nie za blisko podstawy wyrostka , a wyrostek miażdżymy w odległości 1 cm od podstawy , żeby otrzymać…

Jod wydala sie takze z potem

6 miesięcy ago

257 words

Jod wydala się także z potem. Zwiększoną zawartość jodu we krwi (hyperiodaem) widzimy podczas miesiączek i w końcowym okresie ciąży. Z tkanek najwięcej jodu zawiera tarczyca, mianowicie 20-30 mgJ/o, czyli tysiąc razy więcej niż inne narządy. Jod wchodzi bowiem w skład tyroksyny i dwujodotyrozyny , czyli w tarczycy jod łączy się z aminokwasami. Tarczyca odgrywa…

Odczyn bankowy obrzekowy moze sluzyc do wykrywania sklonnosci do obrzeku

6 miesięcy ago

231 words

Odczyn bańkowy obrzękowy może służyć do wykrywania skłonności do obrzęku. Badanie radiologiczne narządu krążenia. Badanie radiologiczne stanowi bardzo doniosłą metodę badania narządu krążenia. Umożliwia ono przede wszystkim oznaczenie istotnej wielkości serca i dużych naczyń z niego wychodzących oraz wykrywa nieraz zmiany, niedostępne innym metodom badania klinicznego. W wielu przypadkach jest on metodą pomocniczą, pogłębiającą lub…

Okazalo sie, ze typy kimogramów, opisane, jako znamienne dla poszczególnych chorób, wcale nie sa charakterystyczne dla zadnej choroby

6 miesięcy ago

234 words

Okazało się, że typy kimogramów, opisane, jako znamienne dla poszczególnych chorób, wcale nie są charakterystyczne dla żadnej choroby. Zdanie niektórych autorów, u nas Kornela Gibińskiego, z kimogramów można wysnuć wnioski raczej, co do przebiegu choroby, rokowania, leczenia i przede wszystkim sprawności serca. Sprawa ta wymaga dalszych badań. Zmiany rentgenowskiego obrazu serca i wychodzących z niego…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 4

6 miesięcy ago

166 words

Zgłoszenia zdarzeń niepożądanych związanych z oczami zbierano proaktywnie na podstawie przedklinicznych badań toksykologicznych u psów, które ujawniły nieprawidłowości w rogowaceniu u zwierząt otrzymujących ibrutinib w dawce 150 mg na kilogram masy ciała na dzień (odpowiednia dawka u ludzi, 81 mg na kilogram dziennie). Patolodzy z centralnego laboratorium ocenili wyniki interfazowej fluorescencji hybrydyzacji in situ (FISH)…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 10

6 miesięcy ago

337 words

Rozwój zaćmy u 3% pacjentów przyjmujących ibrutynib (w porównaniu z 1% w grupie kontrolnej) nie zwraca uwagi, ponieważ dłuższe narażenie może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem. Migotanie przedsionków o dowolnym stopniu złośliwości stwierdzono u 10 pacjentów w grupie otrzymującej ibutinib w porównaniu z pacjentem z grupy ofatumumabu i doprowadziło do przerwania podawania ibutynibu u pacjenta.…