Skip to content

Tag: odleżyny na piętach

powiekszenie wezlów chlonnych szyi

5 miesięcy ago

185 words

Badanie wziernikiem jamy nosowej wykazuje silne przekrwienie i obrzmienie błony śluzowej i zalegającą wydzielinę śluzową o zabarwieniu krwistym. Pod wpływem miejscowego działania kokainy i adrenaliny obrzmienie me ustępuje. Szczególne znaczenie ma wtórna postać kiły u noworodków i osesków. Objawy. kiłowe występują w postaci nieżytu nosa, kichania i niedrożności nosa spowodowanej zaschłymi strupami w głębi nosa…

Rozpoznanie kily

5 miesięcy ago

187 words

Rozpoznanie kiły późnej nosa nastręcza niekiedy wiele trudności, choćby już z tego powodu, że bardzo często odczyn Wassermanna we krwi jest ujemny, częściej natomiast dodatni odczyn Tassermanp występuje w płynie mózgowo-rdzeniowym. Ograniczone obrzmienie kości nosowych, bóle nosa i głowy, niedrożność nosa ze zmianami kształtu nosa, obfity cuchnący wyciek z nosa, zawierający niekiedy martwaki kostne, oblepiające,…

Ciecie brzuszne zaszywamy

6 miesięcy ago

159 words

Na skórę nakładamy klamerki lub lepiej szwy, które sprawiają mniej dolegliwości przy wczesnym wstawaniu z łóżka. Jeżeli wyrostek był w stanie zgorzeli, lecz nie przedziurawiony, zaszywamy otrzewną całkowicie, po czym kładziemy koniec paska gazy na otrzewną w miejscu szwu i po zasypaniu rany powłok proszkiem penicylinowo-sulfonamidowym zaszywamy ranę warstwowo, pozostawiając szczelinę dla przepuszczenia paska gazy.…

Powstajacy z rozpadu elementów bialkowych kwas siarkowy

6 miesięcy ago

181 words

Powstający z rozpadu elementów białkowych kwas siarkowy, posiada znaczenie odtruwające, zwłaszcza dla ciał trujących, tworzących się w przewodzie pokarmowym. Siarka wydala się w postaci siarczanów powstałych prawie wyłącznie z utlenionych grup cystynowych białka. Ilość siarczanów w moczu zależy więc od ilości białka w pożywieniu. Na ogół stosunek ilościowy N : S04 w moczu jest dość…

Przemiana bromu odgrywa role w regulacji snu

6 miesięcy ago

155 words

Przemiana bromu odgrywa rolę w regulacji snu. Podczas snu bowiem zwiększa się zawartość bromu w rdzeniu przedłużonym bez zmniejszenia się jego zawartości w innych odcinkach mózgu. Brom w czasie snu zostaje uruchomiony z przysadki mózgowej jako związek organiczny i dlatego u psów podczas snu przysadka mózgowa zawiera tylko 5 -1 mg% bromu, zaś w stanie…

W ustawieniach bocznych rysuje sie na ekranie cien, utworzony przewaznie przez cien serca, stozek tetnicy plucnej i tetnice glówna zstepujaca oraz dwa jasne pola plucne (a i b)

6 miesięcy ago

255 words

W ustawieniach bocznych rysuje się na ekranie cień, utworzony przeważnie przez cień serca, stożek tętnicy płucnej i tętnicę główną zstępującą oraz dwa jasne pola płucne (a i b). Serce jest podwieszone na dużych naczyniach tak, iż podłużna oś jego cienia przecina się w ustawieniu badanego strzałkowym z linią poziomą ciała pod ostrym kątem. Kąt ten,…

Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 3

6 miesięcy ago

69 words

Warianty genetyczne powodują wytwarzanie białka LPL, które jest katalitycznie uszkodzone. Obie mutacje zostały szeroko przebadane i wiadomo, że dają zmutowane białko, które ma mniej niż 5% normalnej aktywności LPL6. Pacjent 2 otrzymał Glybera 5 lat wcześniej. W przypadku pacjentów 2 i 3 pomiary aktywności LPL po podaniu heparyny wykazały wartości, które były mniejsze niż 2…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 5

6 miesięcy ago

155 words

Czas przeżycia wolnego od progresji (panel A) i przeżycie całkowite (panel B) były istotnie dłuższe w grupie ibrutinibu niż w grupie ofatumumabu. Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 9,4 miesiąca mediana czasu przeżycia wolnego od progresji nie została osiągnięta w grupie ibrutinibu (z czasem przeżycia bez progresji wynoszącym 88% po 6 miesiącach) w porównaniu do mediany…

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 2

6 miesięcy ago

538 words

Panele wielogenezy, które pozwalają na względnie tanie i szybkie profilowanie genetyczne, są obecnie szeroko rozpowszechnione. Jednak przydatność tej technologii do obserwacji medycznych jest ograniczona przez niepełne informacje na temat ryzyka raka piersi, nawet w przypadku dobrze udokumentowanych genów. Aby uzyskać bardziej precyzyjne i wiarygodne szacunki ryzyka raka związanego z mutacjami powodującymi utratę funkcji w PALB2,…