Skip to content

Tag: kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze

Zmiany zapalne posuwajace sie w kierunku kosci czaszki

5 miesięcy ago

184 words

Początkowo, tworzący się kilak daje obrzęk nosa o konsystencji miękkiej, następnie dochodzi do zrostu ze skórą i szybkiego tworzenia się owrzodzenia skórnego z przetoką, przez którą wydzielają się martwaki kostne. Postać ta, zazwyczaj łączy się z rozległym zniszczeniem przegrody nosa, powoduje całkowite zapadnięcie się i zniekształcenie nosa. Prócz tego we wnętrzu nosa mogą powstać zrosty…

Przemiana bromu

6 miesięcy ago

189 words

Przemiana bromu Brom znajduje się we ki w ilościach l mg i nie zależy od rodzaju pokarmu. Poziom jego we krwi jest w zasadzie- stały i nie zmienia się nawet w różnych sprawach chorobowych organicznych, jak np. w raku, gruźlicy, niedomogach krążenia, Jedynie w obłędzie maniakalno-depresyjnym poziom bromu we krwi spada na 0,40,6 mg %.…

W stanach chorobowych odczyn moze byc zmniejszony albo zwiekszony

6 miesięcy ago

267 words

W stanach chorobowych odczyn może być zmniejszony albo zwiększony. Odczyn zmniejszony cechuje się tym, że wybroczyny tworzą się dopiero przy ciśnieniu większym niż 40 cm słupa rtęci, a zwiększony tym, że wybroczyny powstają już przy ciśnieniach mniejszych od 30 cm słupa rtęci. Odczyn bańkowy wybroczynowy daje pojęcie o przepuszczalności ścian naczyń włoskowatych dla krwinek czerwonych…

W innych chorobach przed przystapieniem do badania angiokardiograficznego nalezy przekonac sie, czy badany znosi srodek kontrastowy

6 miesięcy ago

249 words

W innych chorobach przed przystąpieniem do badania angiokardiograficznego należy przekonać się, czy badany znosi środek kontrastowy. W tym celu wkrapla się kroplę jego do worka spojówkowego lub wstrzykuje się doskórnie. Jeżeli powstaje przekrwienie spojówki lub bąbel skóry, badanie angiokardiograficzne jest przeciwwskazane. Postępowanie ile możności najszybciej, najwyżej w ciągu 1/2 sekundy, wstrzykuje się przez grubą igłę…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 2

6 miesięcy ago

486 words

Wśród pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CLL chłoniakiem z małych limfocytów (SLL), ci, którzy otrzymali ibrutinib, mieli wskaźnik odpowiedzi 71%, według oceny badacza, i wskaźnik przeżycia bez progresji 75% po 2 latach.13 W tym badaniu toksyczność leku nie powodowała przerwania podawania ibutynibu u większości pacjentów. Na podstawie wczesnych wyników badania fazy 2 zainicjowaliśmy…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 8

6 miesięcy ago

463 words

Rak podstawnokomórkowy i rak płaskonabłonkowy odnotowano u 4% pacjentów w grupie ibrutinibu i 2% w grupie ofatumumabu; raki nieskorupione obserwowano odpowiednio u 3% i 1% pacjentów. Przerwanie leczenia z powodu działań niepożądanych wystąpiło u 4% pacjentów w każdej grupie badanej. Zdarzenia śmiertelne wystąpiły u 4% pacjentów w grupie ibrutinibu iu 5% pacjentów z grupy ofatumumab…

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 5

6 miesięcy ago

448 words

Odpowiadające średnie skumulowane ryzyko raka piersi w wieku 70 lat oszacowano na 47,5% (95% CI, 38,6 do 57,4). Początkowo okazało się, że względne ryzyko raka sutka wśród nosicieli mutacji PALB2 było wyższe w młodszym wieku, przy względnym ryzyku 17,6 lat dla nosicieli mutacji w wieku 20 do 39 lat, w porównaniu z ryzykiem względnym wynoszącym…