Skip to content

Tag: dyżur okulistyczny katowice

Zmiany kilowe

5 miesięcy ago

192 words

Postać późną kiły szczególnie często spostrzegamy w nosie, który jest jakby jej uprzywilejowanym miejscem i to w ilości około 6 Ofo wszystkich przypadków, które nie przechodziły leczenia. przeciwkiłowego albo gdzie leczenie było niewystarczające. Zmiany kiłowe późne w nosie w postaci kilaków występują najczęściej w 5 roku po zakażeniu się kiłą. Zjawiają się one zazwyczaj samoistnie…

WSKAZANIA OPERACYJNE

5 miesięcy ago

135 words

WSKAZANIA OPERACYJNE 1. Jeżeli w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego stwierdzamy wyraźne stwardnienie okolicy jelita ślepego, nie operujemy, gdy stwardnienie jest ostro ograniczone i nie ma ani wzniesień gorączkowych, ani zwiększenia liczby leukocytów w krwi. 2. We wszelkich pozostałych przypadkach operujemy, jeżeli tylko stwierdzamy (i dopóki stwierdzamy) objawy kliniczne ostrego zapalenia wyrostka. Co się tyczy momentu,…

Przemiana jodu

6 miesięcy ago

170 words

Przemiana jodu Przemiana jodu w ustroju odgrywa dużą rolę w związku z powinowactwem do niego -tarczycy i wpływem jej na intensywność przemiany materii. Jod w przeciwieństwie do innych ciał mineralnych znajduje się we krwi w bardzo małej ilości, bo zaledwie 12,5% mikrograma. Dzienne zapotrzebowanie jodu wynosi dla człowieka 100–140 mikrogramów. Jod w ustroju znajduje się…

Badanie radiologiczne serca rozpoczyna sie zwykle od przeswietlenia, które wykonuje sie w pozycji pionowej, rzadko poziomej chorego

6 miesięcy ago

213 words

Badanie radiologiczne serca rozpoczyna się zwykle od prześwietlenia, które wykonuje się w pozycji pionowej, rzadko poziomej chorego. Badanego prześwietla się w kierunku strzałkowym przednim i tylnym oraz w kierunkach skośnych. Przez badanie w kierunku strzałkowym przednim rozumie się takie, kiedy ekran świetlny znajduje się przed chorym a lampa za nim. W wymiarze strzałkowym tylnym stosunki…

Dekstrokardiogram ma w pozycji przednio tylnej ksztalt pólksiezyca a w zdjeciu bocznym ksztalt retorty

6 miesięcy ago

223 words

Dekstrokardiogram ma w pozycji przednio tylnej kształt półksiężyca a w zdjęciu bocznym kształt retorty. Radiokimografia serca, której mediatorem był Bronisław Sabat, ma za zadanie zapisywać ruchy serca, w odróżnieniu od zwykłej rentgenografii, która zapisuje kształt serca i dużych naczyń. Zdjęcia kimograficzne wykonuje się za pomocą kimografu. Zasada polega na tym, że między badaną osobą a…

Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 7

6 miesięcy ago

80 words

Aktywność LPL jest głównym mechanizmem, dzięki któremu hydrolizowane są triglicerydy w osoczu, co prowadzi do późniejszego skutecznego usuwania resztek lipoprotein bogatych w triglicerydy. W nieobecności szlaku zależnego od LPL, usuwanie lipoprotein bogatych w triglicerydy zachodzi poprzez mniej skuteczną, niezależną od LPL ścieżkę, co skutkuje znacząco podwyższonymi poziomami triglicerydów (Figura 2). W naszym badaniu zmniejszenie poziomów…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 9

6 miesięcy ago

468 words

Kolejne badanie ofatumumabu, w którym porównywano ocenę odpowiedzi u pacjentów poddanych badaniu TK i tych, którzy nie poddawali się skanowaniu CT, wykazało znaczne różnice w częstości odpowiedzi między dwiema podgrupami, przy czym niższe odsetki odpowiedzi obserwowano w grupie poddanej skanowaniu CT. wskaźnik odpowiedzi oceniany przez badacza wśród pacjentów z grupy ofatumumabu w naszym badaniu (21%)…

Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie”.

6 miesięcy ago

539 words

Ponieważ niedopasowanie-naprawa niedoboru nowotworów powstaje na dwóch drogach, 26-28 zrekrutowaliśmy pacjentów z dziedzicznym niepolipicznym rakiem jelita grubego (znanym również jako syndrom Lyncha), co wynika z odziedziczonego defektu linii płciowej w jednym z czterech genów naprawy niedopasowania, po którym następuje druga dezaktywacja zmiany somatycznej w pozostałym allelu typu dzikiego. Zrekrutowaliśmy również pacjentów z sporadycznymi guzami z…