Skip to content

Tag: bath and body works allegro

Nos jest calkowicie niedrozny

5 miesięcy ago

153 words

Jeżeli kilaki umiejscowią się w dolnej ścianie jamy nosowe i, następuje przedziurawienie podniebienia twardego i połączenie jamy ustnej z jamą nosową, Występują wówczas trudności w mówieniu i w jedzeniu, gdyż pokarmy z jamy ustnej dostają się do nosa. W postaciach ciężkich jamy nosowe wykazują olbrzymie zniszczenie, wypełnione są całe silnie cuchnącą, obfitą ilością wydzieliny ropnej,…

nie stosuje sie miejscowo penicyliny i streptomycyny w przypadkach zapalenia zgorzelinowego

6 miesięcy ago

141 words

nie stosuje się miejscowo penicyliny i streptomycyny w przypadkach zapalenia zgorzelinowego lub przedziurawienia wyrostka; 12) jeżeli w zgorzelinowym zapaleniu wyrostka zaszywa się wszystkie warstwy powłok bez zasypania rany proszkiem penicylinowo-sulfonamidowym i bez pozostawienia szczeliny dla przepuszczenia paska gazy, sięgającego aż do szwu otrzewnej ściennej; 13) jeżeli nie sączkuje się łożyska wyrostka w przypadku przedziurawienia. 2…

Zawartosc jodu we -krwi u zwierzat trawozernych spada w zimie

6 miesięcy ago

155 words

Zawartość jodu we -krwi u zwierząt trawożernych spada w zimie poniżej 0,008 mg%. W przeciwieństwie do chloru, który znajduje się we krwi w postaci zdysocjowanej i zdolny jest dzięki temu do dyfuzji, jod występuje w postaci związków organicznych, przy czym, i to :przede wszystkim, znajduje się w osoczu krwi. Część nieorganiczna jodu ulega wahaniom w…

Cieplota zwierzat stalocieplnych

6 miesięcy ago

180 words

Ciepłota zwierząt stałocieplnych U zwierząt stałocieplnych ciepłota jest stała i nie zależy od ciepłoty zewnętrznej. Ciepłota jednak w różnych odcinkach ciała jest bardzo różna i waha się od 23 28 na skórze ucha, do 39,5 w krwi żyły wątrobowej. Wynika z tego, że najwyższą ciepłotę posiada krew w wewnętrznych odcinkach ciała, gdyż tam odbywa się…

Wymiar podluzny równa sie wielkosci linii laczacej koniuszek serca z wierzcholkiem kata, utworzonego przez luk glównej zyly górnej i prawego przedsionka

6 miesięcy ago

320 words

Wymiar podłużny równa się wielkości linii łączącej koniuszek serca z wierzchołkiem kąta, utworzonego przez łuk głównej żyły górnej i prawego przedsionka. Według badań Sawicza wymiar poprzeczny serca Polaków zdrowych, ważących od 45 do 54 kg, wynosi dla mężczyzn do 30 roku życia średnio 11 cm, powyżej 30 roku 11,5 cm, u ważących od 55 do…

Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 5

6 miesięcy ago

83 words

Poziomy triglicerydów w czasie analizy pierwotnej (617, 288 i 735 mg na decylitr [7,0, 3,3 i 8,3 mmol na litr]) były o 56 do 86% niższe niż na początku badania, z bezwzględnymi redukcjami od 790 do 1796 mg na decylitr (8,9 do 20,3 mmol na litr). Co godne uwagi, pacjenci 2 i 3 mieli poziomy…

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 7

6 miesięcy ago

452 words

W niedawnym badaniu pacjenci z częściową odpowiedzią na limfocytozę mieli wskaźnik czasu przeżycia wolnego od progresji, który był podobny do tych u pacjentów z częściową odpowiedzią. Wskaźniki odpowiedzi oceniane przez badacza były wyższe niż niezależne oceny odsetka odpowiedzi w dwóch grupach badawczych ( Figura 3B). Bezpieczeństwo Zdarzenia niepożądane. Ekspozycja na leczenie była dłuższa u pacjentów…

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 4

6 miesięcy ago

459 words

W niektórych ośrodkach badawczych rekrutacja rodzin z wieloma dotkniętymi członkami opierała się na węższych kryteriach – na przykład fenotypy krewnych pierwszego stopnia lub krewnych tylko pierwszego stopnia i drugiego stopnia. W przypadku tych rodzin, dostosowanie korelacji było oparte na maksymalizacji prawdopodobieństwa zaobserwowania fenotypów i genotypów w rodzinie, biorąc pod uwagę fenotypy chorobowe krewnych uwzględnionych w…