Skip to content

Tag: arsmedica

Arytmie

2 tygodnie ago

471 words

W tych ciężkich czasach klinicznych szybkie i łatwe do zastosowania lekarstwo na problem jest atrakcyjne. Chociaż arytmia zapewnia takie rozwiązania, książka jest o wiele większa; jest autorytatywną, jasno napisaną prezentacją częstych zaburzeń rytmu i niektórych nierzadkich. Każdy rozdział jest napisany przez kogoś, kto jest nie tylko autorytetem, ale także, w wielu przypadkach, osobą odpowiedzialną za…

Cyklosporyna w ciężkim wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

2 tygodnie ago

763 words

W badaniu Lichtiger i in. (Wydanie 30 czerwca), byliśmy zaskoczeni wysoką częstością neurologicznych działań niepożądanych u pacjentów leczonych cyklosporyną. W przeglądzie 3000 biorców przeszczepów nerki i 800 biorców przeszczepów szpiku kostnego leczonych cyklosporyną częstość występowania napadów wynosiła odpowiednio 1,5% i 5,5%. 2 Lichtiger et al. sugeruje, że neurotoksyczność cyklosporyny może być związana z hipocholesterolemią lub…

Prawidłowe podejście do pacjenta potrafi go uspokoić

4 tygodnie ago

189 words

Wybierając się do zaufanego lekarza, gdy wiemy, co nas czeka na wizycie niejednokrotnie zbieramy wywiad środowiskowy. Zdobywamy informacje na temat przebiegu badania lub zabiegu, a także podstawowa, ważna wiedza. Wpływa to na nasz komfort psychiczny, gdy nie musimy martwić się, co będziemy mieli wykonywane. Gabinety często urządzone są tak, aby uspokoić nasze nerwy i zmysły,…

Skapo oblepiona

4 tygodnie ago

135 words

Z objawów najważniejsze są silne bóle głowy w okolicy czoła lub potylicy, następnie zaburzenia wzrokowe, objawy oponowe, które wywołują podejrzenie schorzenia mózgowego. Dopiero ukazanie się wycieku ropnego z nosa wraz z wydzielającymi się martwakami kostnymi naprowadza nas na właściwe rozpoznanie. Śmierć następuje zwykle wskutek ogólnego wyniszczenia albo nagle skutkiem powikłań wewnątrzczaszkowych łub zewnątrzczaszkowych. W lżejszych…