Skip to content

Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej ad 7

6 miesięcy ago

546 words

Sygnał PLA2R jest wyraźnie obecny poza błoną podstawną kłębuszkową i lokalizuje się zarówno w ciele komórki, jak i w procesach podocytów. Barwienie PLA2R jest znacznie zmniejszone, gdy przeciwciało jest wstępnie zaabsorbowane rekombinowanym fragmentem PLA2R (Panel E). Panel F pokazuje powiększenie lewej dolnej części kłębuszka pokazanego w panelu D, z rozgraniczeniem kapilarnej luminy (gwiazdka) i przestrzeni moczowej (US) w celu podkreślenia położenia podocytów wybarwionych PLA2R. Oczyszczone przez Hoechst jądra komórek nabłonka ściennego w kapsule Bowmana są oznaczone strzałką. Panel G pokazuje część ludzkiego kłębuszka barwionego przeciwciałem anty-PLA2R (jak opisano powyżej), przeciwciało przeciw nowotworowi przeciw Wilms (WT1) (rozcieńczenie 1: 100) i skoniugowane z Alexa Fluor 488 przeciwciało przeciw króliczej IgG ( Rozcieńczenie 1: 500) do znakowania jąder podocytów. Wstawka pokazuje obraz całego kłębuszka, z którego został zrobiony powiększony widok. Panel H ilustruje strukturę domeny PLA2R, która składa się z N-końcowej domeny bogatej w cysteinę (Cys-R), domeny typu fibronektyny II (FNII), ośmiu CTLD, domeny transbłonowej (TM) i krótkiego wewnątrzkomórkowego C-końcowy ogon (IC). Fragment blokujący zastosowany w doświadczeniach opisanych powyżej składa się z CTLD 4, 5 i 6 rekombinowanego PLA2R królika. Chociaż postawiliśmy hipotezę, że docelowy antygen znajduje się na powierzchni podocytów, najpierw zdyskredytowaliśmy możliwe tworzenie krążących kompleksów immunologicznych z rozpuszczalnym PLA2R. Ani próbki surowicy od pacjentów z błoniastą nefropatią, ani próbki surowicy od kontrolnych nie miały wykrywalnego PLA2R, nawet po wzbogaceniu za pomocą wiązania lektyny (Fig. 3A w Dodatku Aneks). Nie można było również wykryć krążących kompleksów immunologicznych PLA2R-IgG ani przez strącanie za pomocą glikolu polietylenowego 600018, ani immunoprecypitację IgG białka G w próbkach surowicy z żadnej z grup (Fig. 3B i 3C w Suplemencie Dodatkowym). Przeciwnie, wykryliśmy PLA2R w ludzkich kłębuszkach (Figura 4A), a bardziej szczegółowo, w podocytach poprzez mikroskopię immunofluorescencyjną z monospecyficznym przeciwciałem przeciw PLA2R (Figura 4D do 4G). Ekspresja PLA2R w podocytach została następnie potwierdzona przez pozytywne barwienie antygenem guza Wilmsa komórek pozytywnych pod względem PLA2R w normalnych ludzkich kłębuszkach (Figura 4G), jak również przez wykrycie PLA2R w hodowanych unieśmiertelnionych ludzkich podocytach19 poprzez reakcję łańcuchową polimerazy test i Western blotting (ryc. 4 w dodatkowym dodatku). Swoistość wybarwienia PLA2R wykazano przez prawie całkowite zahamowanie sygnału kłębuszkowego po preinkubacji przeciwciała anty-PLA2R z rekombinowanym fragmentem CTLD zawierających 4, 5 i 6 PLA2R (Figura 4B, 4E i 4H). W przeciwieństwie do podocytów, komórki mezangium w prawidłowej tkance ludzkiej nerki nie wykazywały wybarwienia dla PLA2R (ryc. 5 w dodatkowym dodatku).
Figura 5. Figura 5. Kolokalizacja receptora fosfolipazy A2 typu M (PLA2R) i IgG4 i reaktywność wyeluowanego IgG4. Konektywna mikroskopowa analiza kriosekcji próbki tkanki nerkowej od pacjenta z błoniastą nefropatią ujawniła obecność PLA2R (Panel A) i IgG4 (Panel B), które zostały połączone w obwodowe ściany naczyń włosowatych i błona podstawna kłębuszków (Panel C)
[podobne: tribusteron, obróbka strumieniowo ścierna, olejek arganowy ]
[hasła pokrewne: odwodnienie izotoniczne, dyżury aptek kwidzyn, wskaźnik tkanki trzewnej ]

0 thoughts on “Receptor A2 fosfolipazy typu M jako docelowy antygen w idiopatycznej nefropatii błoniastej ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek kwidzyn odwodnienie izotoniczne wskaźnik tkanki trzewnej