Skip to content

Randomizowane badanie intrapartum płodowej analizy EKG odcinka ST cd 7

1 miesiąc ago

278 words

Różnice te mogły wpłynąć na opiekę wewnątrzzięzłową i mogły przyczynić się do różnic między naszymi wynikami a wynikami badań europejskich. Nasze badanie wykazało niższą niż przewidywano częstość pierwotnego wyniku, a zatem zmniejszoną moc w celu wykazania różnic między grupami. Jednak niższa granica 95% przedziału ufności dla względnego ryzyka pierwotnego wyniku wyniosła 0,87, co w najlepszym…

Randomizowane badanie intrapartum płodowej analizy EKG odcinka ST cd 6

1 miesiąc ago

636 words

Nawet jeśli 5 przypadków zostało zakodowanych jako niezwiązane z pierwotnym wynikiem, nie byłoby znaczącej różnicy między obiema grupami (P = 0,43). Spośród 5 pacjentów 2 miało cesarskie cięcie i 3 samoistne porwanie z pochwy. Analiza traktowana jako taka, w której pacjenci, u których nie zastosowano wytycznych analizy odcinka ST, byli włączeni do grupy zamaskowanej, nie…

Randomizowane badanie intrapartum płodowej analizy EKG odcinka ST cd 5

1 miesiąc ago

492 words

Charakterystyka pacjentów włączonych do badania. Nie było znaczących różnic w podstawowych cechach charakterystycznych między obiema grupami (tabela 2). Ocena częstości rytmu serca płodu bezpośrednio przed randomizacją wykazała, że 73% zapisów częstości rytmu serca płodu stanowiła kategoria I NICHD (uspokajająca), a 27% to kategoria II (nieokreślona) 12 (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Spośród wyników kategorii II…

Randomizowane badanie intrapartum płodowej analizy EKG odcinka ST cd..

1 miesiąc ago

518 words

Wyniki wtórne noworodków stanowiły poszczególne elementy pierwotnego wyniku, wynik Apgar po 5 minutach, wyniki w postaci krwi pępowinowej oraz przyjęcie do ośrodka opieki nad noworodkiem lub oddziału intensywnej terapii noworodków. Analiza statystyczna Wyliczyliśmy, że próbka o wielkości 11 000 pacjentów da badanemu ponad 85% mocy do wykrycia 40% redukcji głównego wyniku w grupie otwartej, zakładając…