Skip to content

Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 7

4 miesiące ago

452 words

W niedawnym badaniu pacjenci z częściową odpowiedzią na limfocytozę mieli wskaźnik czasu przeżycia wolnego od progresji, który był podobny do tych u pacjentów z częściową odpowiedzią. Wskaźniki odpowiedzi oceniane przez badacza były wyższe niż niezależne oceny odsetka odpowiedzi w dwóch grupach badawczych ( Figura 3B). Bezpieczeństwo
Zdarzenia niepożądane. Ekspozycja na leczenie była dłuższa u pacjentów przyjmujących ibrutynib niż u osób otrzymujących aumumumab (mediana czasu trwania, 8,6 miesiąca [zakres, 0,2 do 16,1] wobec 5,3 miesiąca [zakres, 0 do 7,4]). Profile skumulowanych zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły u co najmniej 10% pacjentów, przedstawiono bez korekty w odniesieniu do czasu ekspozycji w Tabeli 2. Najczęstszymi niehematologicznymi zdarzeniami niepożądanymi, które wystąpiły u co najmniej 20% pacjentów były biegunka, zmęczenie, gorączka. i nudności w grupie ibrutynibu i zmęczenie, reakcje związa ne z infuzją i kaszel w grupie ofatumumabu. Ogółem, 57% pacjentów w grupie ibrutinibu i 47% pacjentów w grupie ofatumumabu miało co najmniej jedno zdarzenie niepożądane w stopniu 3. lub wyższym. Poważne zdarzenia niepożądane podsumowano w tabeli S3 w dodatkowym dodatku. Zdarzenia niepożądane stopnia 3. i wyższego, które występowały częściej w grupie ibrutinibu niż w grupie leczonej ofatumumabem, obejmowały biegunkę (4% w porównaniu z 2%) i migotanie przedsionków (3% w porównaniu z 0%); to ostatnie zdarzenie wymagało przerwania terapii u jednego pacjenta. Dodatkowi czterej pacjenci w grupie ibrutinibu i jeden pacjent w grupie ofatumumabu mieli migotanie przedsionków stopnia lub 2. Działania niepożądane związane z krwawieniem z dowolnego stopnia (najczęściej wybroczyny, w tym wybroczyny) występowały częściej w grupie ibrutinibu niż w grupie leczonej ofatumumabem (44% vs. 12%). Poważny krwotok (jakiekolwiek krwotoczne zdarzenie o stopniu 3. lub w yższym lub skutkujące transfuzją krwinek czerwonych lub hospitalizacją) odnotowano u dwóch pacjentów (1%) w grupie ibrutinibu (w tym u jednego pacjenta z krwiakiem podtwardówkowym) i u trzech pacjentów (2% ) w grupie ofatumumabu.
Inne działania niepożądane, które częściej występowały u pacjentów przyjmujących ibrutynib niż u osób otrzymujących atumumab, obejmowały wysypkę (8% w porównaniu do 4%), gorączkę (24% w porównaniu z 15%) i niewyraźne widzenie (10% w porównaniu z 3%); wszystkie te zdarzenia miały na ogół stopień lub 2 nasilenia. Częstość występowania zaćmy wynosiła odpowiednio 3% i 1%. Infekcje o dowolnym stopniu były częstsze w grupie ibrutinibu (70% vs. 54%), podczas gdy częstość zakażeń stopnia 3 lub wyższego była podobna w obu grupach (24% vs. 22%) (tabela S4 w Dodatek dodatkowy). Reakcje związane z infuzją, obwodowa neuropatia czuciowa, pokrzywka, nocne poty i świąd były częstsze w grupie ofatumumabu [patrz też: drotaweryna, Fitolizyna, kasetony świetlne ]

[przypisy: dyżury aptek brzeg dolny, mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania, bath and body works allegro ]

0 thoughts on “Ibrutynib w porównaniu z Ofatumumabem w uprzednio leczonej przewleklej bialaczce limfatycznej AD 7”

Powiązane tematy z artykułem: bath and body works allegro dyżury aptek brzeg dolny mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania