Skip to content

Cieplota zwierzat stalocieplnych

1 miesiąc ago

176 words

Ciepłota zwierząt stałocieplnych U zwierząt stałocieplnych ciepłota jest stała i nie zależy od ciepłoty zewnętrznej. Ciepłota jednak w różnych odcinkach ciała jest bardzo różna i waha się od 23 28 na skórze ucha, do 39,5 w krwi żyły wątrobowej. Wynika z tego, że najwyższą ciepłotę posiada krew w wewnętrznych odcinkach ciała, gdyż tam odbywa się wytwarzanie ciepła, które nagrzewa krew odpływającą. Najmniejszą zaś ciepłotę ma powierzchnia ciała, gdyż oddawanie ciepła na jego powierzchni jest największe. Ogólna ciepłota ciała zwierząt stałocieplnych jest jednak stała, aczkolwiek ulega pewnym wahaniom, Wiemy np. ; że ciepłota ciała spada w nocy, osiągając najmniejszą wartość o godzinie 5 rano, w ciągu dnia natomiast podnosi się, osiągając swój szczyt około godziny 20, po czym znów spada. Wahania ciepłoty dziennej i nocnej nie są duże. [patrz też: kosmeceutyki, drotaweryna, wdrożenia magento ]

[patrz też: hipohondrija, leczenie w czechach na nfz, proteza szkieletowa bezklamrowa ]

Powiązane tematy z artykułem: hipohondrija leczenie w czechach na nfz proteza szkieletowa bezklamrowa