Skip to content

Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 5

4 miesiące ago

83 words

Poziomy triglicerydów w czasie analizy pierwotnej (617, 288 i 735 mg na decylitr [7,0, 3,3 i 8,3 mmol na litr]) były o 56 do 86% niższe niż na początku badania, z bezwzględnymi redukcjami od 790 do 1796 mg na decylitr (8,9 do 20,3 mmol na litr). Co godne uwagi, pacjenci 2 i 3 mieli poziomy triglicerydów odpowiednio 251 i 234 mg na decylitr (2,8 i 2,6 mmol na litr) podczas okresu leczenia. Jak wykazano w poprzednich badaniach przekrojowych, 26 stwierdzono ścisłą korelację pomiędzy poziomem triglicerydów w osoczu a poziomem APOC3 we wszystkich punktach czasowych (r = 0,866, P <0,001) (rysunek 1E). Chylomikrony wnoszą znaczną część trójglicerydów, gdy poziomy triglicerydów przekraczają w przybliżeniu 880 mg na decylitr, wartości typowe dla pacjentów z zespołem rodzinnego chylomikronemii. W odpowiedzi na terapię ISIS 304801 nastąpił spadek poziomów triglicerydów w chylomikronach (Figura 1C) oraz w poziomach apolipoproteiny B-48 w osoczu (wskaźn ik liczby cząsteczek chylomikronu) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku), zmniejsza się równolegle do poziomów całkowitego triglicerydów podczas aktywnego leczenia. Poziomy triglicerydów w cząstkach VLDL również spadły w przybliżeniu w tym samym stopniu.
Występowały wyraźne obniżenie poziomów cholesterolu w chylomikronach i cząstkach VLDL (redukcje o 51 do 83% od wartości wyjściowej) oraz w poziomach APOC3 (redukcje o 63 do 92% od wartości wyjściowej). Ponadto stwierdzono zmniejszenie o 30 do 59% całkowitego stężenia apolipoproteiny E w osoczu i zmniejszenie o 22 do 68% poziomów apolipoproteiny E w chylomikronach. Podczas badania zaobserwowano niewielki spadek całkowitego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu (ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Mierzono także poposiłkowe poziomy triglicerydów u Pacjenta 2 po spożyciu standardowej płynnej mączki. Zarówno całkowity poziom triglicerydów, jak i poziomy triglicerydów w chylomikronach były zna cznie zmniejszone po posiłku po 13 tygodniach leczenia, w porównaniu z poziomami wyjściowymi (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Wyjściowe poziomy cholesterolu LDL (mierzone w próbkach oddzielonych ultrawirówką) były wyjątkowo niskie u trzech pacjentów, w 17, 13 i 13 mg na decylitr (0,44, 0,34 i 0,34 mmol na litr). Chociaż w odpowiedzi na leczenie wystąpiły niewielkie wzrosty, bezwzględny poziom cholesterolu LDL utrzymywał się na niskim poziomie w czasie analizy pierwotnej, przy poziomach odpowiednio 18, 30 i 36 mg na decylitr (0,47, 0,78 i 0,92 mmol na litr). U pacjentów z hipertriglicerydemią stężenia cholesterolu LDL mogą być mylące, dlatego pomiar cholesterolu nie-HDL, który odzwierciedla wszystkie potencjalnie aterogenne cząsteczki, jest powszechnie zalecany u takich pacjentów. [hasła pokrewne: certolizumab, obróbka strumieniowo ścierna, stomatolog opole ]

[przypisy: dyżury aptek brzeg dolny, mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania, bath and body works allegro ]

0 thoughts on “Celowanie w APOC3 w zespole rodzinnej chylomikronemii AD 5”

  1. Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

Powiązane tematy z artykułem: bath and body works allegro dyżury aptek brzeg dolny mezoterapia bezigłowa przeciwwskazania