Skip to content

Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie” cd 8

5 miesięcy ago

419 words

Chociaż nasze szacunki dotyczące liczby neoantygenów związanych z mutacjami w nowotworach opierają się tylko na przewidywaniach in silico dotyczących powinowactwa wiązania, sugestia ta jest zgodna z obserwacją, że guzy o niedostatecznym stopniu naprawy niedopasowań mają znacznie mniejszą infiltrację limfocytów niż niedopasowane guzy z niedoborem naprawczym (Rys. S6 i S7 oraz tabela S5 w Dodatku 1). Ostatnie badania 49, 50 wykazały, że tylko niewielka część przewidywanych neo-epitopów jest faktycznie prezentowana na powierzchni komórki za pomocą MHC i jest celem endogennych odpowiedzi komórek T. Wydaje się jednak prawdopodobne, że liczba przewidywanych neoantygenów związanych z mutacją jest proporcjonalna do liczby faktycznych neoantygenów związanych z mutacją, a nowotwory z dużą liczbą rzeczywistych neoantygenów związanych z mutacją są bardziej skłonne do stymulowania układu immunologicznego do reagowania na guz. Należy również rozważyć alternatywne mechanizmy leżące u podstaw różnicy w odpowiedzi na anty-PD-1 pomiędzy guzami z niedoborem niedopasowania i niedopasowanymi rakami z niedopasowaniem do naprawy. Na przykład, różne szlaki sygnałowe aktywowane w dwóch rodzajach nowotworów mogą powodować różnice w sekrecji rozpuszczalnych czynników, co może skutkować różnicową aktywacją szlaku PD-1 w mikrośrodowisku nowotworowym. 26-28 Różnice genetyczne mogą wpływać na różnice epigenetyczne, które zmieniać ekspresję antygenów towarzyszących nowotworom; z kolei mogą zmienić antygenowość guza. Eksperymentalne analizy antygenowo-specyficznych odpowiedzi immunologicznych i zmian w mikrośrodowiskach odpornościowych powinny pomóc w zdefiniowaniu względnego udziału tych czynników w uderzającej odpowiedzi na niedobór odporności na niedobór niedopasowanych przeciwciał do przeciwciał PD-1.
Podczas tego badania poczyniono kilka innych ważnych obserwacji. Po pierwsze, zmiany poziomu biomarkerów białkowych w surowicy, takie jak CEA, korespondowały z korzyścią kliniczną po pojedynczej dawce terapii. Spadek poziomów CEA poprzedzał obiektywne badania radiograficzne korzyści z leczenia o kilka miesięcy; być może inne biomarkery, takie jak krążące DNA nowotworowe, również byłyby korzystne jako zastępcze markery wczesnej odpowiedzi. 53-53 Po drugie, nasze wyniki sugerują, że ocena genomów nowotworowych może pomóc w kierowaniu immunoterapią. Popierają pogląd, że liczba i rodzaj zmian mogą okazać się cenne dla oceny potencjalnej przydatności inhibitorów punktów kontrolnych, nawet w przypadku niewłaściwego leczenia niedopasowanych raków.41,48,54 Co najważniejsze, nasze wyniki pokazują podejście do leczenia określonej klasy nowotworów, która opiera się wyłącznie na stanie genetycznym – to znaczy bez względu na typ nowotworu.
[patrz też: stomatolog opole, Nonacne, certolizumab ]
[podobne: rak prostaty przerzuty do kości rokowania, kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze, jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami ]

0 thoughts on “Blokada PD-1 w guzach z niedopasowaniem typu „niedopasowanie” cd 8”

Powiązane tematy z artykułem: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami kosmetyki znanej firmy okazały się szkodliwe i rakotwórcze rak prostaty przerzuty do kości rokowania