Skip to content

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 5

4 tygodnie ago

432 words

Odpowiadające średnie skumulowane ryzyko raka piersi w wieku 70 lat oszacowano na 47,5% (95% CI, 38,6 do 57,4). Początkowo okazało się, że względne ryzyko raka sutka wśród nosicieli mutacji PALB2 było wyższe w młodszym wieku, przy względnym ryzyku 17,6 lat dla nosicieli mutacji w wieku 20 do 39 lat, w porównaniu z ryzykiem względnym wynoszącym…

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 4

4 tygodnie ago

448 words

W niektórych ośrodkach badawczych rekrutacja rodzin z wieloma dotkniętymi członkami opierała się na węższych kryteriach – na przykład fenotypy krewnych pierwszego stopnia lub krewnych tylko pierwszego stopnia i drugiego stopnia. W przypadku tych rodzin, dostosowanie korelacji było oparte na maksymalizacji prawdopodobieństwa zaobserwowania fenotypów i genotypów w rodzinie, biorąc pod uwagę fenotypy chorobowe krewnych uwzględnionych w…

Ryzyko raka piersi u rodzin z mutacjami w PALB2 AD 3

1 miesiąc ago

456 words

W każdym modelu częstość występowania raka piersi była uzależniona od leżącego u podstaw genotypu i poligotypu PALB2 (tj. Genotypu w modelu poligenowym) poprzez model postaci i (t) = ?0 (t) exp [(t) gi + Pi], gdzie gi = 0 dla osób bez mutacji PALB2; gi = dla nośników szkodliwego wariantu PALB2; Pi jest rezydualnym składnikiem…

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Evolocumabu w zmniejszaniu lipidów i zdarzeń sercowo-naczyniowych..

1 miesiąc ago

512 words

Standardowa terapia w tle w obu grupach opierała się na lokalnych wytycznych dotyczących leczenia cholesterolu LDL. Aby uniknąć nieumyślnego odślepienia badania macierzystego, wyniki lipidów z centralnego laboratorium zostały zlikwidowane dopiero po 12-tygodniowej wizycie w badaniach OSLERA. Korekty w terapii obniżającej poziom lipidów zostały odradzone. Harmonogram wizyt studyjnych był podobny w OSLER-1 i OSLER-2. We wszystkich…